Please allow me to introduce myself I'm a man of wealth and taste...

marți, iulie 22, 2008

"Concert din muzică de Bach", de H. P. Bengescu, varianta sărită

Să lecturăm Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu, Bucureşti 2008, Editura Gramar, ciclul Capodopere ale Romanului Românesc 100 + 1:


Acest roman s-a citit pe măsură ce a fost scris şi a fost lucrat pe măsură ce s-a citit în şedinţele literare ale cercului Sburătorul din anul 1925.


Următoarea pagină este numerotată 213, şi răsfoim descrescător până la 199 de unde sărim la 23 şi progresăm până la 71 de unde sărim la 149 şi citim iar invers până la 135, de unde reîncepem cu 87 şi ne oprim iar la 134, din nou 86 până la 72 şi de la 151 direct la 238. A doua zi, recules în noua armonie a vieţii ce i se pregătea, avea să dirijeze ca un stăpânitor concertul din muzică de Bach.


După o astfel de lectură, îmi permit să concluzionez că acest roman s-a şi legat pe măsură ce a fost tipărit.

Niciun comentariu:

Pleased to meet you, hope you guess my name...